Företaget

Värderingar

Ärlighet, Ansvar och Respekt – Våra grundvärderingar.

VarderingarFör oss viktiga ledord som är stödjande i våra beslut, operativa som strategiska. De ger oss även vägledning i hur vi vill uppfattas av vår omgivning, kunder och leverantörer. Hur vi är i relationen till varandra som medarbetare. Hur vi förhåller oss till kvalitet och miljö, ja allt som rör vår verksamhet.

Genom att konsekvent följa våra värderingar blir vi en trygg och förutsägbar samarbetspartner och arbetsgivare.