Kontrollutrustning

EA Elautomation har lång erfarenhet av konstruktion och tillverkning kontrollutrustning för bland annat

  • Gruvor
  • Valsverk
  • Pumpstationer
  • Ugnsutrustningar

Vår mer än 30 år långa erfarenhet inom branschen gör att vi har stor kännedom om kundkrav och driftsmiljöer för olika typer av utrustningar. Vi hjälper dig med konstruktion av hela anläggningar eller enbart tillverkning. Våra tekniker ser till att din utrustning uppfyller kraven i gällande standarder och normer och att den tillverkas på ett kostnadseffektiv sätt.

Vår flexibla organisationer gör våra ledtider korta och vi jobbar kontinuerligt med att uppfylla korta och säkra leveranstider.