Ärlighet, Ansvar och Respekt – Våra grundvärderingar.

För oss viktiga ledord som är stödjande i våra beslut, operativa som strategiska. De ger oss även vägledning i hur vi vill uppfattas av vår omgivning, kunder och leverantörer. Hur vi är i relationen till varandra som medarbetare. Hur vi förhåller oss till kvalitet och miljö, ja allt som rör vår verksamhet.

Genom att konsekvent följa våra värderingar blir vi en trygg och förutsägbar samarbetspartner och arbetsgivare.

Affärsidé

EA Elautomation AB erbjuder konstruktion, projektledning, montage och installation av elutrustningar för elkraftfördelning och automation. Vi ska vara marknadsledande inom vår bransch och våra kunder finns inom industri, OEM samt elkraft.

Kombinationen av spetskompetens och effektiva produktionsresurser gör oss till en trygg leverantör. Med flexibilitet, kompetens och enkelhet är vi kundens problemlösare och långsiktiga partner.

Historia

1895
Axel Svensson föds i Sundsvall. Efter tekniska studier i Västerås fick han anställning hos dåvarande ASEA. Från tidigt 20-tal och ett antal år framöver hade han hela världen som sin arbetsplats och deltog i olika projekt, bland annat uppbyggandet av ASEA:s första fabrik i Ryssland samt elektrifieringen av järnvägen i England.

1948
Axel Svensson förvärvar industribolaget Aros, ett företag som reparerar och lindar om elmotorer. Företaget finns på Stora gatan 49 i Västerås och sysselsätter sju personer.

1954
Industribolaget Aros flyttar till egna lokaler på Navigatörgatan 10 i Västerås. Verksamheten utvecklades och kom snart att omfatta reparation och försäljning av pumpar, handverktyg och alla typer av vitvaror.

1960
Elektro AB Aros bildas.

1969
Bertil Svensson tar över rodret för företaget och fortsätter att utveckla företaget med konstruktion och produktion av ställverk, pulpeter och kontrollutrustningar. Parallellt med det är även Bertil Svensson med och grundar Aros Electronics. Företaget som har sitt säte i Mölndal, tillverkar kundspecifika motorstyrningar och sensorer inom industrin.

1984
Susanne Hedman tar över som VD för företaget.

1987
Elektro Aros Montage AB bildas som ett dotterbolag till Elektro AB Aros. Ett naturligt steg då efterfrågan inom områdena ställverk, pulpeter och kontrollutrustningar ökade kraftigt.

2000
Kontors- och produktionslokalerna byggs ut och moderniseras för att möta den ökade efterfrågan.

2005
Elektro AB Aros har vuxit ur sina lokaler på Navigatörsgatan och flyttar till nya ändamålsenliga lokaler på Erikslund i Västerås.

2006
Industriservice Isaksson & Nilsson med tre anställda köps upp i februari 2006. För att markera utvecklingen byter vi namn till EA Elautomation.

2008
EA Elautomation rekryterar extern VD, Jan-Olof Thunell. Susanne Hedman övergår till en roll som Marknadschef. Våran ökade omsättning driver på förändringstakten i företagets interna processer.

2009
Företagets goda tillväxt fortsätter med en dubblerad omsättning på 5 år omsätter vi idag 55MSEK. Med våran nya laguppställning satsar vi nu framåt för att öka våra marknadsandelar och bredda våran kundbas.

2010
EA Elautomation bildar dotterbolaget EA Baltic i Litauen. Etableringen i Litauen görs som ett led i att erbjuda ännu flexiblare produktionsupplägg. Inriktningen för EA Baltic är montage och provning av kontrollutrustning och ställverk.

2011
EA Elautomation koncernen växer och vi omsätter 63MSEK. Under året rekryterar vi en produktionschef för verksamheten i Västerås.

2013
Koncernens tillväxt forsätter och vi är stolta över att närma oss 100 MSEK i omsättning.

2014
EA Elautomation anställer Ola Hedqvist som försäljningsansvarig för lågspänningsställverk.

2016

Verksamheten i EA Baltic i Litauen fortsätter att visa positiv tillväxt och vårt team växer till 40 anställda.

2017

Vi genomgår omcertifiering av vårt ISO system som vi haft sedan år 2000 och är nu godkända enligt senaste standarden, ISO9001:2015.

Kvalitetspolicy & certifieringar

EA Elautomation ska vara kompetenta samarbetspartners och leverera tjänster och produkter av rätt kvalitet i rätt tid.

Vi ska alla gemensamt verka för att uppfylla våra kunders krav och övriga intressenters förväntningar. Dessutom ska varje leverans eller utfört arbete kunna bli en god referens för ytterligare affärer. Detta är en förutsättning för god lönsamhet, vår utveckling och långsiktiga överlevnad.

Vårt ledningssystem för kvalitet ska kontinuerligt anpassas och omformas för att stödja vår verksamhet. Det ska initiera förbättringar av såväl systemet som de processer som behövs för att uppnå önskvärd grad av kundtillfredsställelse.

Vårt rykte bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete, genom våra resurser och framför allt genom vår attityd till kvalitet.

EA Elautomation är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt UL godkända.

Miljöpolicy

Vår direkta påverkan på den yttre miljön består av förbrukning av naturresurser, restprodukter från verksamheten samt energiförbrukning.

Vi strävar ständigt efter att minska den totala miljö-belastningen vår verksamhet ger upphov till. Därför prioriterar vi samarbeten med företag och leverantörer som är miljöcertifierade och vars produkter är miljöanpassade, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Vi strävar även att i de fall det är möjligt välja tekniklösningar i våra leveranser som minskar våra kunders miljöpåverkan.

Det innebär att:

  • vår verksamhet bedrivs i enlighet med miljölagstiftning och gällande förordningar
  • vi verkar för att miljöfrågorna beaktas i verksamhetsbeslut
  • vi verkar för att miljöfrågorna beaktas i de tekniklösningar vi rekommenderar våra kunder
  • vi utvecklar medarbetarnas kompetens och medvetenhet inom miljöområdet både genom utbildning och delaktighet i företagets miljöarbete

Jobba hos oss

Vi söker alltid nya medarbetare både i produktion och administration. Blir du motiverad av nya utmaningar som sker dagligen, är du ett CAD-ess eller nästa händiga McGyver? Har du kanske en förkärlek till ordning och reda och spenderar fredag kväll med Mrs. Excel?

Blandningen av kompetenser hos oss är oändlig och även så möjligheterna. Olika typer av utmaningar för olika individer. Här finns möjlighet att arbeta både med nationell och internationell marknad i en familjär och varm organisation.

Vi ser framemot att höra ifrån dig.