EA EL's

TJÄNSTER

TJÄNST

KONSTRUKTION

Vi har goda kunskaper om standarder och normer, både svenska och internationella. Vår erfarenhet av många olika typer av anläggningar gör att vi kan utforma allt från enstaka skåp till hela elanläggningar på ett driftsäkert, servicevänligt och kostnadseffektivt sätt.

Även i projekt där konstruktionsunderlagen redan är klara är våra konstruktörer en tillgång för dig. Snabbt och effektivt kan vi se och hitta lösningar på ett eventuellt problem eller ge utvecklings- och förbättringsförslag. Vi utvecklar kontinuerligt våran kompetens inom de senaste konstruktionsverktygen. Det ger oss möjligheten att hela tiden ha full kompabilitet med våra kunder. Självklart erbjuder vi också PLC programmering av de vanligast förekommande systemen på marknaden.

TJÄNST

TILLVERKNING

Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra processer. Allt för att kunna erbjuda en effektiv och lönsam produktion med säkra leveranstider. Våra montörers omfattande teknik – och produktionskunnande är en stor tillgång, framför allt vid tillverkning av kundanpassade utrustningar. Som drivna problemlösare bidrar vi till kostnadseffektiva och optimala lösningar.

Hos oss ska du som kund känna trygghet i att vi tar ansvar genom hela kedjan, från idé till färdig produkt. Innan leverans avsynas och kontrolleras allt för att säkerställa att din leverans håller rätt kvalitet. Om du har behov kan vi också erbjuda kundspecifik funktionsprovning och FAT(Factory Acceptance Test).

EA Elautomation Produktion
TJÄNST

INSTALLATION

I vårt koncept om bästa möjliga totallösning ingår även installation. För att kunna anpassa vår arbetsorganisation till varje uppdrag, stort som litet, samarbetar vi med flera externa installationsföretag.

TJÄNST

INKÖP

Vi har ett nära samarbete med branschens ledande komponentleverantörer vilket ger oss möjligheten att kunna erbjuda de senaste tekniska lösningarna.

Våra stora inköpsvolymer gör att vi kan erbjuda dig som kund ett konkurrenskraftigt alternativ. Låter du oss ansvara för ditt projekts materialinköp säkerställer vi dessutom att materialet finns på rätt plats i rätt tid.

EA Elautomation Produktion