CUBIC- Lågspänningsställverk

Vi konstruerar och tillverkar kundanpassade servis-, fördelnings- och procesställverk inom alla förekommande spänningsområden.

När det ställs stora krav på personsäkerhet och teknisk kompetens är CUBIC vårat förstahandsval.

Som accrediterad ställverkbyggare för CUBIC systemet dimensionerar och bygger vi ditt ställverk enligt gällande normer.

CUBIC systemet erbjuder:

  • Lågspänning upp till 1000V/6300A
  • Motorställverk
  • Distributionsställverk
  • Fullt Typtestade (TTA) enl. EN 61439-1
  • Form 1-4
  • Kapslingsklass IP30-IP54

Samtliga ställverk kan fås med allt från fasta grupper till draw-out.